Reklama outdoor

Reklama zewnętrzna prezentowana na specjalnie do tego przeznaczonych nośnikach reklamy:

  • tablicach reklamowych
  • billboardach
  • citylightach
  • witrynach sklepowych
  • słupach ogłoszeniowych
  • nośnikach zamocowanych na wiatach przystankowych czy kioskach
  • tablicach elektronicznych
  • telebimach
  • itp.

Przykładowe realizacje

Czyli to co potrafimy najlepiej